Home

Welkom bij ABKAM.

 

ABKAM geeft advies en biedt begeleiding op het gebied van Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzorg.

 

Ambitie:

Bedrijven en instellingen verder helpen met in- en externe kwaliteits-, arbo- en milieuvraagstukken. Het opleiden van mensen en het overbrengen van een stuk enthousiasme voor kwaliteit-, arbo en milieuzorg, dat is de ambitie van ABKAM. Hierbij staat een praktische aanpak centraal, waarbij in begrijpelijke taal en niet te omslachtig gezocht wordt naar oplossingen die bij de opdrachtgever passen. Dikke handboeken en ingewikkelde procedures passen niet in dit plaatje.

 

Hoger Veiligheids- en milieukundige:

Als hoger veiligheids- en milieukundige, met eveneens veel ervaring in de kwaliteitszorg is het telkens weer een uitdaging om vanuit verschillende invalshoeken voor complexe vraagstukken, eenvoudige oplossingen te bedenken.

 

Telkens op de hoogte:

Door de grote diversiteit in werkzaamheden wordt er contact onderhouden met vrijwel alle terreinen van de kwaliteits-, arbo- en milieuzorg. Van certificering tot bouwplaatsinspecties, van het begeleiden van werkzaamheden in verontreinigde grond tot interne kwaliteitsaudits, het zijn allemaal activiteiten die tot mijn dagelijkse werkzaamheden behoren.

 

Efficiënte aanpak:

Juist de brede interdiciplinaire aanpak en ervaring maakt het mogelijk om tot efficiënte oplossingen te komen. Zo komen de ervaringen als lead-auditor en de hierdoor zeer korte lijnen met certificerende instellingen goed van pas bij het opzetten van kwaliteits-, arbo- of milieuzorgsystemen. De achtergrond als milieukundige is echter weer nuttig bij de veiligheidskundige begeleiding van werkzaamheden in of met verontreinigd grond.